Mijn patiënt is verslaafd 

 
Ready for Change helpt!
 
088-7323942

Erkende ggz instelling
voor verslavingszorg

Ready For Change is een ggz instelling, gespecialiseerd in de behandeling van verslaving en middelenmisbruik. Wij behandelen verslavingen aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen/internet. Ook pakken we onderliggende problematiek aan als angst en depressie.

 

DOORVERWIJZEN VIA ZORGDOMEIN

Ambulante verslavingszorg

We behandelen verslaving op ambulante wijze, middels dag- of avondbehandelingen vanuit de specialistische ggz. Zo kan de cliënt in zijn of haar eigen omgeving leren omgaan met het probleem. Ook betrekken wij de directe omgeving van de verslaafde, zoals de partner en/of familieleden in het herstelproces met als doel de cliënt uiteindelijk een hogere kwaliteit van leven te bieden.

Ons multidisciplinair team bestaat uit psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen, verslavingsartsen, pedagogisch hulpverleners en psychologen.

 

MEER OVER ONZE BEHANDELINGEN

Doorverwijzen patiënt

Om uw patiënt naar ons door te verwijzen voor ambulante verslavinszorg verzoeken wij u het volgende in de verwijsbrief te vermelden:

Gegevens van uw patiënt

Gegevens van u en de eventuele huisartsenpraktijk

Reden van verwijzing en vermoedelijke DSM-stoornis

Verwijst u naar Specialistische GGZ

Duidelijke handtekening van u

Doorverwijzen

U kunt de verwijsbrief sturen middels Zorgdomein.

Kom meer te weten

over Ready for Change

Behandelvormen

 

Evidence based

 

Verzekerde zorg

 

Verslag van diagnose

 

Behandelvormen

Wij werken volgens het principe van ‘matched care’. Dat wil zeggen dat cliënten zo effectief mogelijk behandeld worden met de lichtst mogelijke methodes. Tijdens de intake kijken we samen met de cliënt welke behandelvormen het beste past bij diens behoeften. Elke cliënt krijgt op die manier een persoonlijk behandelprogramma. Abstinentie bereiken en behouden is het doel van de behandeling. Cliënten worden na afronding van de behandeling gestimuleerd tot het volgen van een actief nazorgprogramma en het bezoeken van zelfhulpgroepen.

 

Onze behandelvormen

Evidence based

Het behandelprogramma van Ready For Change is gebaseerd op een combinatie van diverse ‘evidence based’ behandelmethodieken. Cognitieve gedragstherapie staat hierin centraal. Wij werken voornamelijk met groepstherapie, al zijn er uitzonderingen voor cliënten die hier niet aan willen of kunnen deelnemen.

 

Verzekerde zorg

Een behandeling bij Ready for Change wordt vergoed vanuit de basisverzekering, omdat wij een erkende ggz-zorgaanbieder zijn. Ready for Change is in het bezit van een HKZ-certificaat, het landelijke kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO 9001 normen. Wij streven voortdurend naar het verbeteren van onze specialistische deskundigheid, waarin de beste zorg voor de cliënt centraal staat.

 

Kosten en vergoedingen

 

Verslag van diagnose

Wij nemen de zorg van uw patiënt over. Na de intake procedure en na behandeling zullen wij verslag doen van de diagnose, behandelplan en het doorgelopen traject. Mocht u willen overleggen met onze arts of psychiater, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Neem contact met ons op