Ben je verzekerd? 

 
Dan wordt jouw behandeling vergoed
 
MELD JE AAN
088-7323942
Kosten vergoed uit basisverzekering
Contracten met grote zorgverzekeraars
Vergoeding ook bij niet-gecontracteerdee verzekeraars
Verwijsbrief (huis)arts noodzakelijk voor vergoeding

Kosten en vergoedingen

Vraag jij je af hoe het zit met de kosten en vergoedingen voor verslavingszorg? De kosten voor hulp bij verslaving worden vergoed via de basisverzekering van je zorgverzekeraar. Ook als je zorgverzekeraar geen contract met ons heeft worden de kosten voor verslavingszorg bij Ready for Change vergoed.

Wat moet ik betalen voor een behandeling?

Ready for Change biedt verzekerde zorg. Dat betekent dat je zorgverzekering de kosten voor verslavingszorg vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt dus alleen het eigen risico. 

 

Kom meer te weten

over kosten en vergoedingen

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Eigen risico

Zorgprestatiemodel

Declaratie specificatie

Gecontracteerde zorgverzekeraars

We hebben contracten met alle grote zorgverzekeraars (behalve Eno en Zorg en Zekerheid).

Aan de niet-gecontracteerde zorgverzekeraars Eno en Zorg en Zekerheid moet na de intakefase eerst toestemming worden gevraagd voordat je in behandeling kunt komen. Ook houden zij het eigen risico al in op de vergoeding die zij aan ons uitkeren. Wanneer je nog eigen risico open hebt staan, dan moet je deze aan ons betalen.  Zorg en Zekerheid heeft bepaalde bepalingen opgenomen in hun polisvoorwaarden over toestemming vragen voorafgaand aan de behandeling.

Meld je aan

Eigen risico

Wanneer je op intake komt en in behandeling gaat bij Ready For Change, wordt er aanspraak gemaakt op je wettelijk verplichte eigen risico (en eventueel het vrijwillig eigen risico als je hiervoor hebt gekozen). Er wordt ook aanspraak op je eigen risico gemaakt wanneer je na je intake niet verder in behandeling komt. Het wettelijk eigen risico is vastgesteld op € 385,-. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 858,-. Voor het vrijwillig eigen risico kun je zelf kiezen bij je zorgverzekeraar. Je premie wordt hierdoor lager, maar je betaalt zelf wel meer aan je behandeling.

Zorgprestatiemodel

De vergoeding van de geleverde zorg gebeurt volgens een stelsel, genaamd het Zorgprestatiemodel. Dat is gebaseerd op de consulten die je tijdens de intake en behandeling hebt.  Ready for Change werkt volgens het principe ‘planning = realisatie’. Dat houdt in dat we voor de duur van een consult uitgaan van de tijd die hiervoor in de agenda van de behandelaar gepland is. Wanneer de daadwerkelijke consultduur meer dan 15 minuten afwijkt, dan passen we deze aan. De tarieven voor de consulten zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover kan je vinden op www.nza.nl. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vind je hier: Zorgprestatiemodel-cliëntinformatie

Declaratie specificatie

Ready for Change declareert elke week de kosten van de zorg die jij hebt gehad. Van je zorgverzekeraar ontvang je een declaratie specificatie. Elk consult dat je bij Ready for Change hebt gehad zie je terug op deze declaratie specificatie. Zo zie je ook consulten waarbij je wellicht niet op onze behandellocatie was. GGZ aanbieders registreren namelijk ook consulten bij e-mail –  en telefonisch contact, zowel met jou als cliënt als met je naaste. Groepsconsulten worden per 30 minuten weergegeven. Als jouw groepsbehandeling 90 minuten duurde en er stonden 2 behandelaren op de groep, dan zie jij dit terug in 6 consulten op jouw declaratie specificatie.

Op de declaratie specificatie zie je de tarieven per behandelaar per consult. Voor verschillende behandelaren zijn verschillende tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Informatie hierover kun je terugvinden op www.nza.nl. In deze tarieven zitten ook het interne overleg, tijd voor verslaglegging verwerkt en contacten met zorgverleners buiten Ready for Change.

No Show 

Een bedrag dat wel voor eigen rekening is, is het no-show tarief. Dit wordt in rekening gebracht wanneer je je niet tijdig (binnen 24 uur) afmeldt voor een afspraak. Het gaat om alle afspraken, zowel in de intakefase als in de behandelfase (individuele- en groepssessies). Het no-show tarief bedraagt € 100.
 

Verwijsbrief huisarts noodzakelijk

Om te zorgen dat je vergoeding goed verloopt moet je een verwijsbrief van je huisarts (of andere verwijzer) hebben. Ook een actueel medicatie overzicht en een legitimatiebewijs moet je meenemen naar het intakegesprek. Als je deze niet meeneemt kan het intakegesprek niet plaatsvinden.