Hoe kan je als werkgever helpen bij verslaving?

U zit in een lastig parket. Want waarschijnlijk ontkent uw medewerker zijn of haar verslaving. Zegt dat het wel meevalt, maar tegelijkertijd stapelen de klachten zich inmiddels op. De situatie wordt problematisch. Als werkgever bent u niet in de positie om hem of haar naar een verslavingsinstelling te sturen.

Toch zijn er wel dingen die u als werkgever kunt doen om uw werknemer te helpen. Zo kunt u gebruik maken van onderstaand stappenplan.

Stappenplan verslaving werknemer

Maak het bespreekbaar

Bespreek het met betrokken collega’s op de afdeling. Houd een tijdlang de feiten bij waaruit de verminderde productiviteit en prestaties blijken, met datum en tijdstip. Vermeld hierbij de relatie met de vermoede verslaving, bijvoorbeeld: adem ruikt naar alcohol, opvallende lange afwezigheid tijdens pauzes of onregelmatig werkpatroon. Zorg dat u zeker bent van uw zaak.

Hulp nodig?

Confrontatiegesprek

Bereid, eventueel samen met uw collega’s, een confrontatiegesprek voor. Daarbij helpen de door u verzamelde gegevens, hiermee kunt u de werknemer ‘schriftelijk’ bewijs laten zien voor zijn of haar probleem. Geef een duidelijke termijn aan waarbinnen verbetering wordt verwacht. Geef aan wat de consequenties zijn als de werknemer niet aan die afspraak kan voldoen. Zoals een schriftelijke waarschuwing, werkverbod, verplichte vakantiedag, schorsing of inhouding van loon. U kunt de werknemer ook verwijzen naar de bedrijfsarts of maatschappelijk werker binnen het bedrijf. Ook kunt u hem of haar wijzen op het bestaande aanbod van hulpverlening. Zo biedt Ready for Change bijvoorbeeld avondbehandeling aan, waardoor de werknemer nog steeds kan blijven werken.

Hulp nodig?

Evaluatiegesprek

Na de afgesproken termijn evalueert u het functioneren van de werknemer opnieuw. Ziet u verbetering, geef dit dan duidelijk aan in het gesprek. Tegelijk is het belangrijk om duidelijk te maken dat u hem of haar blijft volgen. Is er geen verbetering, dan kunt u aangeven welke disciplinaire maatregelen genomen worden als er geen hulp wordt ingeschakeld.

Hulp nodig?

Wilt u meer advies?

Neem dan contact op met Ready for Change op werkdagen tijdens 08.30- 17.00 op 088-7323942.