Behandelvormen

Wij werken volgens het principe van ‘matched care’. Dat wil zeggen dat cliënten zo effectief mogelijk behandeld worden met de lichtst mogelijke methodes. Tijdens de intake kijken we samen met de cliënt welke behandelingsvorm het best past bij diens behoeften. Elke cliënt krijgt zo een persoonlijk programma. Abstinentie bereiken en behouden is het doel van de behandeling. Cliënten worden na afronding van de behandeling gestimuleerd tot het volgen van een actief nazorgprogramma en het bezoeken van zelfhulpgroepen.

Evidence based

Het behandelprogramma van Ready For Change is gebaseerd op een combinatie van diverse ‘evidence based’ behandelmethodieken. Cognitieve gedragstherapie staat hierin centraal. Wij werken voornamelijk met groepstherapie, al zijn er uitzonderingen voor cliënten die hier niet aan willen of kunnen deelnemen.

Verzekerde zorg

Een behandeling bij Ready For Change wordt vergoed vanuit de basisverzekering, omdat wij een erkende GGZ-zorgaanbieder zijn. Ready For Change is in het bezit van het HKZ-certificaat, het landelijke kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de internationale ISO 9001 normen. Wij streven voortdurend naar het verbeteren van onze specialistische deskundigheid, waarin de beste zorg voor de cliënt centraal staat.

Kosten en vergoedingen

Doorverwijzen patiënt

Om uw patiënt naar ons door te verwijzen voor ambulante verslavingszorg verzoeken wij u het volgende in de verwijsbrief te vermelden:

  • Gegevens van uw patiënt
  • Gegevens van u en de eventuele huisartsenpraktijk
  • Reden van verwijzing en vermoedelijke DSM-stoornis
  • Verwijst u naar Specialistische GGZ
  • Duidelijke handtekening van u

Doorverwijzen

U kunt de verwijsbrief aan uw patiënt meegeven naar het intakegesprek of sturen middels Zorgdomein.

Op de hoogte blijven

Wij nemen de zorg van uw patiënt over. Na de intake-procedure en na behandeling zullen wij verslag doen van de diagnose, behandelplan en het doorlopen traject.

Mocht u willen overleggen met onze arts of psychiater, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Neem contact op