help mij

Wat is het?

Mensen die kampen met een seksverslaving hebben een dwangmatige behoefte aan seks, pornografie of andere seksuele handelingen. Er is sprake van een obsessief-dwangmatig patroon, waarin seksuele activiteiten in toenemende mate overheersen. Deze obsessie wordt zo groot dat deze destructief is voor verschillende levensgebieden zoals het gezinsleven, werk en eigenwaarde. KENMERKEN SEKSVERSLAVING – Onbeheersbaar seksueel gedrag; – Het seksuele gedrag heeft ernstige gevolgen voor het dagelijks leven; – Het is onmogelijk te stoppen met het gedrag ondanks de ernstige gevolgen; – Men geeft zich over aan risicovolle situaties (gevaarlijke activiteiten, gevaarlijke plekken, risico betrapt te worden); – Continue pogingen het seksuele gedrag te beperken of stoppen; – Het seksuele gedrag functioneert als drug, als overlevingsmiddel, als pijnstiller; – Het seksuele gedrag is progressief (meer, vaker, extremer) en de gevolgen zijn steeds ernstiger; – Sterk wisselende gemoedstoestanden (diepe depressie, roes- en katergevoel); – Belangrijke verantwoordelijkheden (gezin, werk, vrienden) worden als gevolg van het seksuele gedrag verwaarloosd;

GEVOLGEN De seksverslaafde verliest (het contact met) partner, familie en vrienden doordat deze volledig in beslag wordt genomen door de drang naar seksuele activiteiten. Als men er niet aan toegeeft, kost de strijd veel tijd. Op emotioneel vlak is er grote nood vanwege de enorme schaamte- en schuldgevoelens, ook omdat het gedrag vaak botst met de eigen normen en waarden. Er treedt een steeds grotere ongevoeligheid op, zowel lichamelijk als emotioneel. Gevoelens van onvrede worden niet meer opgemerkt maar leiden direct tot hunkering naar seksuele activiteiten. De seksverslaafde is niet in staat tot intimiteit, valt ten prooi aan een gevoel van leegte en eenzaamheid en voelt zich alleen niet op zijn of haar gemak.

Nu aanmelden