help mij

Cocaïneverslaving

Bij het gebruik van coke is de kans op geestelijke afhankelijkheid erg groot. We spreken dan van een cocaïneverslaving.

Cocaïne, of coke is een opwekkende stof die afkomstig is uit de bladeren van de cocastruik. Het zorgt voor veel energie, het geeft het gevoel de hele wereld aan te kunnen. Cokegebruikers voelen zich sterk, actief en zelfverzekerd, en het ontnuchtert bij dronkenschap. Bij coke treedt heel snel gewenning op. En als het lijf gewend is aan cocaïne, voelen gebruikers zich onzeker als ze geen coke ‘op’ hebben. Dit is de geestelijke afhankelijkheid.

Naast onzekerheid is ook uitputting een verschijnsel dat optreedt als de hoeveelheid cocaïne in het bloed afneemt. Die moeheid wordt ‘opgelost’ met het nemen van cocaïne. En zo komen veel verslaafden in een vicieuze cirkel terecht van steeds meer en steeds dwangmatiger coke gebruiken. Een cocaïneverslaafde functioneert op een gegeven moment niet meer zonder coke. 

Hoe ontstaat cocaïneverslaving?

Net als bij een alcoholverslaving is de oorzaak van een cocaïneverslaving niet eenvoudig te benoemen. Persoonlijke oorzaken, de omgeving en erfelijkheid zijn factoren die hierbij een rol kunnen spelen.