Privacystatement

Ready for Change is een GGZ-instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van verslavingen bij volwassenen en in het behandelen van volwassenen met een aan verslaving gerelateerde angst- of stemmingsstoornis.  Ready for Change is opgericht vanuit het idealisme om diegene die kampt met een verslaving een veilige omgeving te bieden en waar behandeling geboden wordt die gericht is op abstinentie en herstel. 

Met deze privacystatement informeert Ready for Change je over de persoonsgegevens die worden verwerkt en hoe deze zo goed mogelijk beschermd worden. Deze privacystatement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, en bezoekers van de Ready for Change-website. 

Deze privacystatement is van toepassing op Ready for Change B.V. In de privacystatement wordt met het gebruik van de naam ‘Ready for Change’ Ready for Change B.V. bedoeld.