• We beschikken over het HKZ iso-certificaat, het landelijke kwaliteitskeurmerk voor de zorgsector.
 • Onze zorg wordt beoordeeld door cliënten volgens de CQ-index.
 • Cliënten kunnen meepraten via de cliëntenraad. Als je zorg nodig hebt is het natuurlijk belangrijk dat deze van goede kwaliteit is en dat alles zo goed mogelijk geregeld is. Een belangrijk kenmerk van gecertificeerde zorginstellingen is dat cliënten via een cliëntenraad mogen meepraten over onderwerpen die hen aangaan.
 • Cliënten kunnen hun waardering geven op Zorgkaart Nederland.
 • Wij werken volgens ons kwaliteitsstatuut .
 • We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor.

De cliëntenraad van Ready for Change

De cliëntenraad functioneert als zelfstandig en onafhankelijk orgaan. Een cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, voeding en hygiëne. Maar ook mogen ze adviseren over bijvoorbeeld fusies, reorganisaties en beleid binnen Ready for Change. Bij belangrijke veranderingen binnen Ready for Change moet het bestuur de cliëntenraad om advies vragen. Daarnaast mag de cliëntenraad ook het bestuur ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld om zelf verbeterpunten aan te kaarten.

Wie is de cliëntenraad?

In de cliëntenraad van Ready for Change zitten cliënten en ex-cliënten. De cliëntenraad dient een goede vertegenwoordiging te zijn van de verschillende betrokken partijen, dit omdat het een gesprekspartner en adviseur van de Raad van Bestuur van Ready for Change is.
Buiten cliënten en ex-cliënten van Ready for Change nodigen wij ook familie of naasten van cliënten uit om deel te nemen aan de cliëntenraad. Wil je vanuit je eigen ervaringen helpen om onze dienstverlening te verbeteren, meld je dan aan voor de cliëntenraad. Ook voor suggesties en ideeën kun je de cliëntenraad benaderen.

Neem contact op

Wist je dat?

 • De cliëntenraad opkomt voor de belangen van cliënten van Ready For Change;
 • Vraaggerichte zorg, zorgvernieuwing en de cliënt centraal staat;
 • Alle ideeën over hulpverlening en wat verbeterd zou kunnen worden voor ons erg belangrijk zijn;
 • De Raad voor Bestuur voor elk besluit dat cliënten aangaat advies moet vragen aan de cliëntenraad;
 • De leden van de cliëntenraad hun taken zeer serieus nemen en tegelijk met veel plezier uitvoeren;
 • De cliëntenraad een keer per maand bij elkaar komt om te overleggen over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn;
 • De cliëntenraad regelmatig de behandellocatie bezoekt om onderzoek te doen;
 • De cliëntenraad het algemene aanspreekpunt is voor alle cliënten en ex-cliënten ten aanzien van problemen van algemene aard;
 • De cliëntenraad participeert in het landelijk overleg met cliëntenraden van andere zorginstellingen;
 • De cliëntenraad de tevredenheidsonderzoeken analyseert van de cliënten van Ready For Change.

Wat ik zo goed vind aan Ready for Change is dat iedereen maar één doel heeft: jou helpen

Oud-cliënt

CQ-index

Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder zie je de resultaten van de periode januari 2023 tot en met juni 2023.

Schaal (Onderwerp)Score
Bejegening (1-5)4,82
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)4,57
Informatie behandeling (1-5)4,52
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen (1-5)4,54
Samen beslissen (1-5)4,45
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)4,81
Uitvoering behandeling (1-5)4,75
Informatie over vragenlijsten (1-5)3,92
Informatie over medicatie (1-5)4,44
Rapportcijfer (1-10)8,85