Klachten wegnemen

Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Als je niet tevreden bent, willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan jouw behandeling in de weg staan. Je kunt jouw ontevredenheid of klacht kenbaar maken aan de betrokken persoon of afdeling. We gaan dan samen in overleg om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Als overleg met de betrokkene(n) niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Ready for Change. Lees op de pagina klachtenfunctionaris wat zij voor je kan betekenen.

Klachtenfunctionaris

Heb je een klacht over jouw behandeling en is een gesprek met de betrokkene(n) over jouw klacht niet mogelijk of niet naar tevredenheid verlopen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris voorziet je van informatie en advies om tot een oplossing van je klacht te komen. Wil je toch liever een officiële klacht indienen, dan kan je deze ook richten aan de klachtenfunctionaris. Samen zullen jullie de mogelijkheid tot bemiddeling of behandeling middels hoorzitting onderzoeken. De klachtenfunctionaris biedt je advies en zorgt voor een juiste afhandeling van je klacht en ondersteunt je bij de eventuele vervolgstappen. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraken omtrent aansprakelijkheid of schadevergoeding.

In het reglement Klachten vind je meer informatie over de procedure.  Wil je het reglement opvragen of contact met de klachtenfunctionaris, stuur je mail naar: klachten@readyforchange.nl

Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Heb je vragen over je rechten als cliënt, of heb je een klacht waar je advies bij nodig hebt? Raadpleeg dan de website van de Stichting PVP. Hier vind je de nodige informatie over je privacy als cliënt, je rechten en klachtenprocedures. Ready for Change heeft geen samenwerkingsverband met de PVP, maar jij kan er als cliënt natuurlijk wel gebruik van maken.De helpdesk is te bereiken op 0900 444 88 88 (gratis) of middels helpdesk@pvp.nl

Geschillencommissie

Wanneer je niet tevreden bent over het advies van de klachtenfunctionaris, kun je jouw klacht voorleggen aan een aantal andere instanties buiten Ready for Change. Dit kan onder meer bij de Geschillencommissie; een onafhankelijk orgaan dat de klacht opnieuw beoordeelt. Ze winnen informatie in bij jou en Ready for Change en doen hier een uitspraak over.

Zie voor meer informatie www.degeschillencommissiezorg.nl. Mocht dit alles niet helpen en de afhandeling nog steeds niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan bestaat altijd nog de optie om je te wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.