Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de gehele geestelijke gezondheidszorg. Dit is een nieuw model voor vergoedingen.  Het model streeft naar eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De cliënt kan bijvoorbeeld zien op welke datum en met wie er een therapiesessie heeft plaatsgevonden en hoelang deze duurde. Dit nieuwe model gaat overigens niet over de inhoud van de zorg. De zorg die Ready for Change levert verandert dan ook niet.

Een gevolg van dit nieuwe model is een verandering voor het eigen risico. Cliënten die in 2021 zijn gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt kunnen te maken krijgen met extra eigen risico. Vanaf 2022 telt de behandeling in de ggz namelijk elk kalenderjaar opnieuw mee voor het eigen risico.