VERSLAAFDEN ZIJN GEEN SLECHTE PERSONEN – ZE HEBBEN EEN PROBLEEM DAT ZE NIET KUNNEN CONTROLEREN. ZE LIJDEN AAN DE ZIEKTE VAN VERSLAVING

Verslaving beïnvloed het leven van familie

De relatie met iemand met een verslaving staat ernstig onder druk en is vaak behoorlijk beschadigd. Maar dat niet alleen. De spanningen lopen op. Binnen het gezin, werk en vrienden lijkt het alleen nog maar te draaien om de verslaving van je dierbare. Discussies en meningsverschillen over de manier om er als naasten mee om te gaan volgen elkaar op.

Verslaving van een dierbare zorgt ervoor dat je snel geïrriteerd raakt, vermoeidheid, slapeloosheid, en concentratieproblemen.

Co-Dependency: mede afhankelijkheid verslaving

De manier hoe jij je gedraagt, voelt en aanpast door de verslaving van een ander wordt co-dependency genoemd. Je bent mede-afhankelijk geworden. De invloed die een verslaving van dierbare op je leven heeft is erg groot. Vrienden komen niet meer langs. Je hebt misschien wel geldproblemen. Of je staat op de rand van een inzinking. Er moet iets gebeuren anders ga je eraan onderdoor, of je kinderen.

Je kunt verslaving niet doorbreken maar wel co-dependency.

Richtlijnen voor het leven met een verslaafde

 • Bescherm de verslaafde niet tegen de gevolgen van de verslaving! Dit houdt de verslaving in stand.
 • Beschouw de verslaving niet als een schande. Herstel is mogelijk, de ziekte is te behandelen.
 • Stel geen ultimatum of uit geen bedreigingen als je ze niet waar kunt maken.
 • Probeer de verslaafde niet overal buiten te houden en te beschermen voor problemen.
 • De behandeling is gericht op het leven zonder verslaving. Geloof in herstel is wat een verslaafde kan helpen, evenals liefde en steun. Maar als de verslaafde ervoor kiest om weer te gebruiken, blijf dan bij jouw duidelijke grenzen en afspraken.

Wat kan je als naasten doen bij verslaving?

 • Hulp zoeken
  Je hebt hulp nodig van mensen die je problemen begrijpen. Zonder een goede behandeling worden de gevolgen steeds ernstiger.

 • Goed voor jezelf zorgen
  Leer voor jezelf zorgen en gezonder te leven.

 • Je eigen grenzen (her)kennen
  Besef dat de enige die het probleem van de verslaafde kan oplossen, de verslaafde zelf is. Het is een moedige beslissing om de verantwoordelijkheid en controle bij de verslaafde neer te leggen.

 • Het probleem erkennen
  Dit kan gepaard gaan met heftige gevoelens. Maar bedenk, hoe cliché dit ook klinkt, dat je hier sterker uitkomt. Je bent het waard!

Partners