Ontwikkelingen bij Ready for Change en een blik op de toekomst

De eerste maand van het nieuwe jaar zit erop. Bij Ready For Change hebben we weer niet stilgezeten! De afgelopen maand hebben we bijna 100 nieuwe cliënten gezien voor intake. Allen met goede voornemens om dit jaar echt aan hun verslaving te gaan werken. Dat moet niet gemakkelijk zijn, om die drempel over te gaan en hulp aan anderen te vragen. Veel van onze cliënten benoemen dat ook, hoe lastig het is om deze stap te zetten. Eerst schoorvoetend naar de huisarts en erkennen dat je een probleem hebt met alcohol, drugs of gokken. Eerlijk vertellen hoe lang en hoeveel je gebruikt. De belangrijke eerste stap van een heel veranderproces wat onze cliënten te wachten staat.  

Stoppen met gebruiken
Sommigen van hen zijn zelf al zo fanatiek geweest om per direct te stoppen met gebruiken. De motivatie om te stoppen en de behoefte aan verandering zijn soms zo sterk, dat mensen besluiten om uit zichzelf te stoppen met gebruiken. In principe een heel mooi begin! Maar niet geheel zonder risico. Het stoppen met regelmatig en overmatig alcohol en drugsgebruik kan leiden tot ontwenningsverschijnselen. Om deze ontwenning voor het lichaam zo goed en veilig mogelijk plaats te laten vinden, is professionele behandeling nodig. Niet iedereen weet namelijk dat het acuut stoppen met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, in uiterste gevallen zelfs kan leiden tot levensbedreigende situaties. Om risico’s te vermijden biedt Ready For Change daarom ambulante detox aan: veilig ‘afkicken’ (ontgiften of detoxen) onder leiding van een verslavingsarts en verpleegkundigen. Een goede en veilige start voor de verdere behandelingwaarin we onze cliënten leren om clean (of abstinent) te worden en te blijven! 

Terugval
Opvallend is dat we steeds vaker oud cliënten terugzien die na een eerdere succesvolle behandeling, zijn teruggevallen in hun verslaving. De toegenomen spanningen thuis, stress door het thuiswerken of het verlies van een baan, verveling en eenzaamheid hebben geleid tot terugvallen. De corona situatie heeft een zichtbare negatieve invloed op onze doelgroep. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Bij een terugval zien we veelal dat cliënten al snel weer terug zijn op hun oude ‘gebruikersniveau’. Dit kan lichamelijk ook gevaarlijk zijn, om na een periode van abstinentie weer in fors middelengebruik te vervallen. Daarom zetten wij ons, juist nu en ondanks de corona maatregelen, actief in om er te kunnen zijn voor onze cliënten. Die ons juist nu, meer dan ooit nodig lijken te hebben. 

Wij willen onze cliënten de best mogelijke zorg bieden, om die reden gaat Ready for Change een grote verandering doormaken. Later dit jaar verhuizen wij naar een nieuwe locatie die ons meer ruimte en nieuwe kansen biedt. Dus ook voor ons een flinke uitdaging, maar we zijn er klaar voor!  

Daphne Kanner