Blog van de cliëntenraad

Lange tijd dacht ik dat ik mijn gebruik wel onder controle had. Voor mijn gevoel functioneerde ik goed, en was overtuigd dat niemand iets merkte. Het bleek anders. Omstanders hadden wel degelijk in de gaten dat mijn gedrag en stemming onderhevig waren aan wisselingen en ik steeds vaker steken liet vallen. Problemen dienden zich aan en stapelden zich op.

Op enig moment kun je ook jezelf niet meer voor de gek houden en besef je maar al te goed dat het uit de hand aan het lopen is. Okay, dan gaan we toch stoppen? Of op z’n minst minderen? Zeg nou zelf, wie herkent deze situatie niet? De intentie en goede wil is er, de kennis en ervaring ontbreken waardoor je op den duur de strijd verliest. Wat nu?

Tijd voor een andere aanpak. De huisarts werd benaderd die mij voorstelde om een traject aan te gaan bij het Ready for Change. Ready for Change? Nooit van gehoord, maar besloot deze kans toch maar te pakken. Ik had werkelijk geen flauw benul wat mij te wachten stond en mijn verwachtingen waren niet al te hoog. De ontvangst was echter warm, begripvol en het werd mij duidelijk dat er een oplossing was voor mijn probleem en een behandeling een goede kans van slagen had. Met veel energie en inzet begon ik de behandeling die vele facetten kende. Intensief, intens, zwaar en emotioneel maar achteraf zeer effectief. Met name de brede aanpak en werkend naar de kern van het probleem bleek een goede zet te zijn. Vervolgens bruikbare tools en lessen in preventie wat later goed van pas zou komen.

Al met al ben ik bijna vier jaar nuchter en als onderdeel van mijn behandeling heb ik daarna snel een functie aanvaard als medewerker van de cliëntenraad. Ik blijf zodoende betrokken wat preventief werkt. Anderzijds vind ik het uitdagend om als lid van de cliëntenraad op te treden als klankbord, luisterend oor en als ‘doorgeefluik’ van de door de (anonieme)deelnemers verstrekte input te delen met behandelaars en andere disciplines zoals logistiek, behuizing, en administratie. Om die reden treffen jullie ons regelmatig op de werkvloer aan om jullie te enquêteren. Jullie input, opmerkingen en aanvullingen zijn van groot belang om de behandeling, het verblijf en andere zaken waar nodig aan te passen om een succesvolle afronding zo groot mogelijk te maken. Wij zijn dan ook erg blij voor hen die de moeite nemen de enquête in te vullen zodat de hierboven besproken zaken voortdurend tegen het licht worden gehouden.

Hoe beter we luisteren en aansluiten bij onze deelnemers, des te groter de kans op een duurzaam herstel.

Namens de cliëntenraad wensen wij jullie een volledig herstel, prettige feestdagen en een clean 2023 toe.

Met vriendelijke groeten,

Kees, cliëntenraad Ready for Change