Facturatie van de behandeling

Sinds 1 januari 2022 wordt er gewerkt met een nieuw model voor vergoedingen binnen de GGZ. Dit heeft een enorme impact gehad op de wijze van registreren en declareren van de zorg.

Pas sinds eind november kunnen wij de zorg, die sinds 1 januari, door ons geleverd is declareren bij de zorgverzekeraar.

Mocht jij, als cliënt van Ready for Change, nog géén andere zorg hebben gehad in 2022, dan kun jij binnenkort een eigen risico factuur van je zorgverzekeraar ontvangen. Al bij een intake ben je je gehele eigen risico kwijt. Het wettelijke eigen risico bedraagt € 385 en het vrijwillig eigen risico kun je ophogen tot € 858.

Daarnaast ontvang je van je zorgverzekeraar ook een overzicht van alle consulten die door je behandelaren zijn geregistreerd. Op dit overzicht staan een code en een omschrijving van het consult.

Bij Ready for Change bieden we specialistische GGZ. De specialistische GGZ werkt met zorgprestaties. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een individuele behandelsessie met je behandelaar, maar kan ook een e-mailtje zijn die je behandelaar stuurt of een therapiesessie in de groep. Voor elke zorgprestatie betaalt de zorgverzekeraar ons een vergoeding. Deze vergoeding is onder andere afhankelijk van de duur van de afspraak of het aantal cliënten in de groep.

Vanaf nu zullen wij regelmatig declaraties van de zorg indienen bij je zorgverzekeraar. Dat is anders dan voorheen. Eerder werd er namelijk pas een declaratie ingediend nadat je gehele behandeling was afgerond. De zorgverzekeraar zal bij elke declaratie bekijken of je nog eigen risico open hebt staan. Als je nog eigen risico hebt open staan, dan krijg je hier een rekening over van je zorgverzekeraar.