Wachtlijstbemiddeling verslavingszorg

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met ons een intakegesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Voor de wachttijden gelden in de GGZ de volgende normen:

  • Toegangstijd: tot aan eerste consult (intake) – bij géén spoed: maximaal 4 weken, 80% binnen 3 weken
  • Wachttijd: tot aan diagnose (indicatiestelling) – bij géén spoed: maximaal 4 weken, 80% binnen 3 weken
  • Wachttijd: tot aanvang behandeling extramuraal – bij géén spoed: maximaal 6 weken, 80% binnen 4 weken

Intakegesprek aanvragen