Wat kost een behandeling voor verslaving?

‘Wat kost een behandeling voor verslaving bij Ready For Change mij?’ is misschien wel een van de meest gestelde vragen. Ready For Change biedt verzekerde verslavingszorg. Dat betekent dat je zorgverzekering de kosten voor verslavingszorg vergoed vanuit je basisverzekering.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

We hebben contracten met alle verzekeraars (behalve Eno en Zorg en Zekerheid).

De vergoeding gebeurt volgens een stelsel, genaamd het Zorgprestatiemodel. Dat is gebaseerd op de consulten die je tijdens de intake en behandeling hebt.  De tarieven voor deze consulten zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover kan je vinden op www.nza.nl. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier: Zorgprestatiemodel-cliëntinformatie

Eigen risico

Wanneer je op intake komt en in behandeling gaat bij Ready For Change, wordt er aanspraak gemaakt op je wettelijk verplichte eigen risico (en eventueel het vrijwillig eigen risico als je hiervoor hebt gekozen). Er wordt ook aanspraak op je eigen risico gemaakt wanneer je na je intake niet verder in behandeling komt.

Verwijsbrief huisarts noodzakelijk

Om te zorgen dat je vergoeding goed verloopt moet je een verwijsbrief van je huisarts (of andere verwijzer) hebben. Ook een actueel medicatie overzicht, een legitimatiebewijs en je pasje van je zorgverzekeraar moet je meenemen naar het intakegesprek. Als je deze niet meeneemt kan het intakegesprek niet plaatsvinden.

Aanvragen intakegesprek