Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van Ready for Change.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Ready for Change behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen.