Kwaliteit en cliënt-tevredenheid 

 
Dat de kwaliteit van verslavingszorg bij ons voorop staat mag duidelijk zijn. Maar wat doen we eraan om die kwaliteit te waarborgen?

HKZ-iso certificaat

CQ-Index

Cliëntenraad

Hoge waardering

Kwaliteitsstatuut

Klachten en bezwaren

HKZ-iso certificaat

Ready for Change beschikt over een HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Met dit certificaat tonen wij aan dat we onze processen en interne zaken goed op orde hebben en we continu bezig zijn met het verbeteren van onze dienstverlening. 

CQ-Index

Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Hieronder zie je de resultaten van de periode juli 2023 tot en met december 2023.

Schaal (Onderwerp) Score
Bejegening (1-5) 4,86
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,71
Informatie behandeling (1-5) 4,55
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen (1-5) 4,61
Samen beslissen (1-5) 4,53
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,72
Uitvoering behandeling (1-5) 4,67
Informatie over vragenlijsten (1-5) 3,86
Informatie over medicatie (1-5) 4,68
Rapportcijfer (1-10) 8,85

Cliëntenraad

Zorginstellingen zijn conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) verplicht om een cliëntenraad te hebben.  De cliëntenraad is daarmee een essentieel orgaan binnen Ready for Change. De cliëntenraad geeft cliënten een stem. Zo mag de cliëntenraad bijvoorbeeld meepraten over het behandelbeleid, de veiligheid op onze behandellocatie en gaan zij in gesprek met cliënten over eventuele wensen en verbeteringen. 
De cliëntenraad van Ready for Change bestaat uit 4 oud-cliënten. Wanneer je in behandeling bent dan kun je ze tegen komen op onze behandellocatie en hoor je hun ervaringsverhaal tijdens je behandeling.
 
Wil je met ze mailen? Dat kan via cliëntenraad@readyforchange.nl

Hoge waardering

 

Cliënten kunnen hun waardering geven op Zorgkaart Nederland.
 
 

Kwaliteitsstatuut

Wij werken volgens ons kwaliteitsstatuut.
 

Klachten en bezwaren

We nemen klachten en bezwaren serieus en hebben daar procedures voor. Wij doen ons uiterste best om je te behandelen op een manier die past bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over jouw behandeling bij Ready For Change.