Klachten en bezwaren 

 
Ben je niet tevreden? Laat het ons weten
 

Klachten wegnemen

 
Klachten zijn signalen dat er iets aan de hand is. Als je niet tevreden bent, willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan jouw behandeling in de weg staan. Je kunt jouw ontevredenheid of klacht kenbaar maken aan de betrokken medewerker/behandelaar. We gaan dan samen in overleg om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. In zo’n gesprek kunnen misverstanden vaak al uit de weg geruimd worden. Als overleg met de betrokkene(n) niet naar tevredenheid verloopt, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Ready for Change.

 

Klachtenfunctionaris

 

Heb je een klacht over jouw behandeling en is een gesprek met de betrokkene(n) over jouw klacht niet mogelijk of niet naar tevredenheid verlopen, dan kun je je klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een rol als onpartijdige procesbegeleider.

De klachtenfunctionaris voorziet je van informatie en advies om tot een oplossing van je klacht te komen. De klachtenfunctionaris biedt je advies en zorgt voor een juiste afhandeling van je klacht. Ook ondersteunt hij of zij je bij de eventuele vervolgstappen. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraken omtrent aansprakelijkheid of schadevergoeding. Wil je je klacht door de klachtenfunctionaris laten behandelen? Mail je klacht dan naar klachten@readyforchange.nl t.a.v. de klachtenfunctionaris.

In het Klachtenreglement Ready for Change vind je meer informatie over de procedure.  Wil je het reglement opvragen, stuur je mail naar: klachten@readyforchange.nl

Geschillencommissie

 

Wanneer je niet tevreden bent over het advies van de klachtenfunctionaris, kun je jouw klacht voorleggen aan een aantal andere instanties buiten Ready for Change. Dit kan onder meer bij de Geschillencommissie. Dat is een onafhankelijk orgaan dat de klacht opnieuw beoordeelt. Ze winnen informatie in bij jou en bij Ready for Change en doen hier vervolgens een uitspraak over.

Zie voor meer informatie www.degeschillencommissiezorg.nl. Mocht dit alles niet helpen en de afhandeling nog steeds niet naar tevredenheid zijn verlopen, dan bestaat er altijd nog de optie om je te wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.